Kaple Svatého Huberta

Novogotická kaple postavená roku 1855. Jde o nejmladší stavbu LVA. Byla vybudována podle návrhu Josefa Wingelmüllera a postavil ji Jan Heidrich. Sochařská výzdoba je dílem Františeka Höglera, kaple je postavena z pískovcových kvádrů a je opatřena smyšlenými kamenickými značkami a jmény stavebních mistrů (Josef Wingelmüller, Jan Heidrich, Karel Kern, Josef Poppelack a Karel Stirmer), kteří se podíleli na stavbách saletů LVA, je zasvěcena Sv. Hubertovi patronu lovců, myslivců a matematiků. Svátek svatého Huberta připadá na 3.11, děkovné mše probíhají i zde.

K této kapli se váže pověst.

Při lovu na Velký pátek se zjevil Hubertovi jelen se zářícím křížem mezi parohy a promluvil takto:

„Huberte, proč neustále hledáš a lovíš zvěř? Už je na čase, abys začal hledat mne, neboť Já jsem Pán a Bůh, který byl za Tebe a všechen lid ukřižován.“

„Pane, již vícekrát jsem o Tobě slyšel, ale dodnes jsem v Tebe nevěřil a nectil Tě jako pravého Boha. Pověz, co chceš, abych učinil a ukaž mi cestu pravdy a Tvé vůle.“

„Huberte, musíš přemoci sám sebe; vezmi svůj kříž a následuj mě. Jdi k biskupovi Lambertovi do Maastrichtu: Bude tě učit a řekne ti, co musíš učinit, aby sis zasloužil život věčný.“

Hubert tedy odešel do Maastrichtu a později založil klášter Sv. Huberta, tady byl například položen základ chovu anglického barváře „bloodhounda“, proto se někdy také nazývá také pes Sv. Huberta.

Chci sdílet tento článek
Translate »