Category Archives: Lednicko-valtický areál

Objevte Příběh AMONIT v podzemí lednického zámku a ve vinařství AMONIT v srdci Moravského ráje

Chcete vědět, jak vypadají obyvatelé prehistorických moří a jak ovlivňují chuť vína? Hodně zajímavého se dozvíte v barokní krápníkové jeskyni na státním zámku v Lednici. Nová a lákavá expozice Příběh AMONIT je součástí IV. prohlídkového okruhu. Slavnostně byla otevřena v sobotu 20. dubna 2024.

Výstava cílí na život v prehistorických dobách v oblasti dnešního Lednicko-valtického areálu a nejjižnější části dnešní jižní Moravy. Ukazuje život v dávných mořích prostřednictvím úžasných zkamenělin a také v dílech akademického malíře Petra Modlitby.

Umělá krápníková jeskyně evokuje tajemné korálové útesy a díky tomu je jedinečným místem pro představení historického podmořského světa.

Symbolem expozice a výstavy je současník dinosaurů, dravý amonit, jehož zkamenělé schránky tvoří vápence v podloží dnešních vinohradů. Děti si výstavu užijí prostřednictvím hravého komiksu o amonitkovi Jurovi, který vypráví o životě v dávných moří a vývoji krajiny.

Na expozici AMONIT se podílelo stejnojmenné lednické vinařství, Masarykova univerzita v Brně, Ústav geologických věd a Regionální muzeum v Mikulově, které ochotně zapůjčilo nejzajímavější exponáty zkamenělin pečlivě střežené v depozitáři.

Na výstavu AMONIT vás zve kastelánka Ivana Holásková: „Barokní grota je velmi oblíbený prohlídkový okruh díky umělým krápníkům a technickému zázemí. Nyní bude ještě atraktivnější zásluhou zajímavé výstavy zkamenělin z nejbližšího okolí. Skvělé je, že dokáže zaujmout dospělé i děti.“

Příběh AMONIT pokračuje ve stejnojmenném lednickém vinařství, kde si mohou návštěvníci prohlédnout další prehistorické artefakty a ochutnat vína ovlivněná vápenitým podložím vinohradů tvořených zkamenělinami. Pro děti je určen dětský svět. Mohou se tu například zhoupnout na další lednické specialitě – dřevěných konících umně zhotovených ze dřeva starých vinných sudů.

Vinařství AMONIT Lednice navazuje na tradici vinařství v oblasti Lednicko-valtického areálu. Symbolem vinařství v srdci Moravského ráje je AMONIT- pravěký živočich dávných moří, kde se dnes rozkládají vinohrady. Díky tomu jsou tato vína příjemně šťavnatá a s jemnými minerálními podtóny. Jsou po právu nazývána „Vína z Moravského ráje“.

Vinařství zve k návštěvě, prohlídce a ochutnávce s možností posezení pod pergolou. Budova vinařství je postavena také z mušličkového vápence tvořeného zkamenělinami. Součástí vinařství je i nádherná zahrada a vinařský Stellplatz v blízkosti lužního lesa a romantické zámecké Dyje.

V sobotu 20. dubna byly také slavnostně pokřtěny řady vín AMONIT. Harmonie (harmonická a skvěle pitelná vína) a Evoluce (PIWI – nové odrůdy z moravských vinohradů). Jsou to vína určena pro vinotéky a gastronomii.

Za návštěvu stojí také degustační sklepy Valtické Podzemí – podzemní město vína a labyrint historických vinných sklepů. Pořádají se zde vyhlášené večery s cimbálkou a další akce.

Zámek Lednice, foto: Roman Žďárský, Annovino Lednice

Zámek Lednice

Zámek patří k nejnavštěvovanějším památkám v naší republice. Novogotická přestavba v 19. století z něj vytvořila romantické sídlo obklopené jedním z největších evropských parků (téměř 200 ha), ve kterém návštěvník najde palmový skleník, benátskou kašnu, římský akvadukt, čínský pavilon, minaret a umělou zříceninu Janův hrad. Díky unikátnímu propojení stavebních památek s okolní člověkem formovanou přírodou byl v roce 1996 celý lednicko-valtický areál zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO.

První historická zpráva o této lokalitě pochází až z roku 1222. Již tehdy zde patrně stála gotická tvrz s dvorcem, kterou r. 1249 český král Václav I. propůjčil rakouskému šlechtici Sigfriedu Sirotkovi.

foto: Roman Žďárský, Annovino Lednice

Lednicko-valtický areál, Zámek Lednice (foto: Roman Žďárský, Annovino Lednice)

Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál je krajinný celek o rozloze 300 km2 v okrese Břeclav při hranici s Rakouskem, od prosince 1996 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě a možná i na světě. Na severozápadě na něj navazuje CHKO Pálava. Lednicko-valtický areál a bojiště bitvy u Slavkova byly v roce 1992 vyhlášeny ministerstvem kultury jako první dvě krajinné památkové zóny na území České republiky.

foto: Roman Žďárský, Annovino Lednice

Obec Lednice

Obec Lednice

Obec Lednice je nazývána Perlou Jižní Moravy. V obci a jejím okolí naleznete spousty přírodních i kulturních památek. Můžete se v klidu procházet, regenerovat své síly a poznávat krajinu budovanou nejen našimi předky.

Obec Lednice najdete v širokém údolí řeky Dyje při hranici s Rakouskem v srdci Lednicko-valtického areálu. Ten patří od roku 1996 na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Proto asi nikoho nepřekvapí, že nevelká Lednice patří k nejznámějším turistickým cílům na Slovácku i v celé České republice.

Hlavním magnetem Lednice je Lednický zámek s parkem. Procházka parkem, který ozvláštňují romantické stavby, jako jsou minaret, akvadukt nebo vodárna v orientálním stylu, patří k nádherným zážitkům, podobně jako projížďka po Zámecké Dyji. Vaši pozornost si ale jistě zaslouží i čerstvě zrenovovaný zámecký skleník.
Lednice se může pochlubit překrásnou okolní přírodou. Krásy Lednice a jejího okolí můžete poznávat na mnoha trasách vhodných pro pěší, cyklisty i pro jízdu na koni nebo loďce.

Více informací naleznete na: www.lednice.cz

foto: Roman Žďárský, Annovino Lednice

Kolonáda („Rajsna“)

Kolonáda, neboli „Rajsna“

Vyhlídkovou Kolonádu na Reistně začal stavět Alois I. z Lichtenštejna, ale dokončil ji jeho mladší bratr Jan Josef I. Po bratrech i po otci se mu stýskalo, tak ji pojal jako vzpomínku. Na zdech je německy napsáno: „Syn otci, bratr bratrům.“ a „Nezapomenutelným předkům jediný zůstávající syn”. Stavbu začal původně stavět Josef Hartmuth, ovšem poté co z knížecích služeb odešel, dokončil ji Josef Poppelack, autorem sochařské výzdoby je Josef Kliebr, sochy představují ctnosti a vlastnosti bývalých vládců.

Za dobrého počasí je ze střechy kolonády nádherný výhled směrem na Mikulov a Pálavské kopce a také na celý Lednicko-valtický areál. Jako na dlani pod sebou uvidíte malebné vinařské městečko Valtice a Valtický zámek.

Zámek Valtice

Zámek Valtice
je barokní zámek nacházející se v městě Valtice v okrese Břeclav v České republice. Od roku 1995 je chráněn jako národní kulturní památka a v roce 1996 byl zapsán v rámci Lednicko-valtického areálu na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Po několik staletí do roku 1945 byl knížecím sídlem rodu Lichtenštejnů. Je ve vlastnictví státu (správu zajišťuje Národní památkový ústav, je přístupný veřejnosti a konají se zde různé kulturní akce (např. Valtické zámecké léto).

Dianin chrám, Vítězný oblouk, Rendez-Vouz, Lednicko-valtický areál, foto: Roman Žďárský, Annovino Lednice

Dianin chrám

DIANIN CHRÁM – Vítězný oblouk, Rendez-Vouz (1812-1813)

Návrh vytvořil Josef Hardmuth, stavitel Josef Kornhäusel, chrám zasvěcen bohyni lovu Dianě. Na tomto místě probíhala slavnostní ukončení knížecích lovů. Reliéfy na stěnách jsou dílem sochaře Josefa Kliebra. Znázorňují bájného lovce Aktaióna, který se do Diany (Artemis) zamiloval, ta jej za trest proměnila v jelena a poté jej roztrhala jeho vlastní smečka loveckých psů, dále je zde k vidění reliéf s vyobrazením boha Pana jak učí hrát Apolóna na Sýrinx. Nápisy na průčelí chrámu jsou věnovány bohyni Dianě – na jižní stěně „lovkyni Dianě a jejím ctitelům Jan I. kníže z Lichtejnštejna 1812“, na severní straně „tobě jsem milá Apollónova sestro zasvětil chrám, kéž bez poskvrny roste ti k poctě háj“.

foto: Roman Žďárský, Annovino Lednice

Kaple Svatého Huberta

Novogotická kaple postavená roku 1855. Jde o nejmladší stavbu LVA. Byla vybudována podle návrhu Josefa Wingelmüllera a postavil ji Jan Heidrich. Sochařská výzdoba je dílem Františeka Höglera, kaple je postavena z pískovcových kvádrů a je opatřena smyšlenými kamenickými značkami a jmény stavebních mistrů (Josef Wingelmüller, Jan Heidrich, Karel Kern, Josef Poppelack a Karel Stirmer), kteří se podíleli na stavbách saletů LVA, je zasvěcena Sv. Hubertovi patronu lovců, myslivců a matematiků. Svátek svatého Huberta připadá na 3.11, děkovné mše probíhají i zde.

K této kapli se váže pověst.

Při lovu na Velký pátek se zjevil Hubertovi jelen se zářícím křížem mezi parohy a promluvil takto:

„Huberte, proč neustále hledáš a lovíš zvěř? Už je na čase, abys začal hledat mne, neboť Já jsem Pán a Bůh, který byl za Tebe a všechen lid ukřižován.“

„Pane, již vícekrát jsem o Tobě slyšel, ale dodnes jsem v Tebe nevěřil a nectil Tě jako pravého Boha. Pověz, co chceš, abych učinil a ukaž mi cestu pravdy a Tvé vůle.“

„Huberte, musíš přemoci sám sebe; vezmi svůj kříž a následuj mě. Jdi k biskupovi Lambertovi do Maastrichtu: Bude tě učit a řekne ti, co musíš učinit, aby sis zasloužil život věčný.“

Hubert tedy odešel do Maastrichtu a později založil klášter Sv. Huberta, tady byl například položen základ chovu anglického barváře „bloodhounda“, proto se někdy také nazývá také pes Sv. Huberta.

Translate »