Pojem “enolog” znamená odborník na víno. Enologie je věda pojednávající o víně a vinařství. Termín pochází z řeckých slov “oinos” (víno) a “logos” (věda).

V České republice se enologie vyučuje na Mendelově univerzitě v oboru vinařství.

Seznamte se s víny čerstvého absolventa Univerzity Mendelu ing. Jana Koubka, který je hlavním enologem vinařství Annovino Lednice. Je plně zodpovědný za zpracování hroznů a přípravu vína.

do eshopu